فریم‌ورک بومی

بیشتر از ۵ سال این فریم‌ورک در حال توسعه و تست می‌باشد. ده‌ها پروژه بوسیله آن پیاده سازی شده

UX

استفاده بهینه و سهل از نرم‌افزارها بدلیل استفاده از متدهای تجربه کاربری

شخصی سازی

در راستای اهداف شرکت تمامی پروژ‌ه‌ها به صورت شخصی سازی شده و قابل ارائه می‌باشند.

جریان کاری (Workflow)

فریم‌ورک شرکت دارای جریان کاری بومی می‌باشد که در نیمی از پروژه‌ها استفاده شده است.

طراحی Responsive

طراحی نرم افزارها به گونه‌ای بنا شده که بتوان در تمامی دستگاه‌ها نمایش داده شود.

گزارش

گزارش‌گیری‌های متنوع نسبت به نوع تجارت و نرم‌افزار

بزرگترین هدف

یکی از بزرگترین اهداف شرکت رضایتمندی کارفرما نسبت به نرم‌افزار تحویل داده ‌شده

برخی از مشتریان اکسیر تکسان

جمع آوری اطلاعات، طراحی و اجرا

در مرحله اول کار به جمع آوری اطلاعات از سمت مشتری پرداخته می‌شود.